Edit Content

משרדים וחללי עבודה

"הלמידה לעולם לא מעייפת את המוח", לאונרדו דה וינצי

כל אלפי המטרים של משרדים וחללי עבודה אשר תוכננו במשרד אנריקו סגרה אדריכלים, ייחודיים ושונים זה מזה, כל תכנון מבוסס על הצרכים הספציפיים של המזמין וצוות המשרד, חלקם מודרניים מאד וחלקם קלאסיים וכל אחד עונה באופן מלא על מטרות שהוצבו בתחילת הדרך.

המטרות אינן רק הפרוגרמה הטכנית והקשרים הנדרשים בין הפונקציות, אלא גם ההבנה מה רוצים לחוש בכל חלל, מה האווירה שהמקום אמור ורוצה לשדר ליושבים בו ולאורחים ואיך הסביבה הקרובה והרחוקה משפיעות.

היכולת לבצע סינתזה בין הדרישות הפונקציונאליות, הצרכים והמקום ובין החלל, החומרים, הצבעים והאור, יוצרים את השלם. השלב הראשון לפני כל תכנון אדריכלי, בין אם מדובר בפרויקט בארץ או בחו"ל הינו המחקר וניתוח יסודי של הצרכים הפיזיים, הסביבתיים והתחושתיים של הלקוח ומיקום הפרויקט.

בכדי להצליח בתכנון הפרויקט מאמינים באנריקו סגרה אדריכלים, כי יש לזהות את ה- DNA הנדרש לו, תוך התייחסות מיוחדת לשיקולים כלכליים וביצועיים.

המשרד מפתח רעיונות וכלים חדשים באדריכלות ועיצוב פנים, הנותנים מענה להתפתחויות טכנולוגיות ותרבותיות ולצרכים ספציפיים ומשתנים עם הזמן.

למשרד אנריקו סגרה אדריכלים, ניסיון רב בשילובי ותאום מערכות תוך הקפדה על סופרפוזיציה ופיקוח.

ד"ר ג'ורג' וייז 20, תל אביב-יפו טל׳: 03-5186226 פקס: 03-5186248 office@segrearch.com

כל הזכויות שמורות © אנריקו סגרה אדריכלים

תפריט נגישות